Oferta

 • Kompleksowa obsługa klientów biznesowych
  • rejestracja podmiotu gospodarczego:
   • - spółek cywilnych
   • - firm jednoosobowych
  • rejestracja oraz zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym:
   • - osobowych spółek prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa,    komandytowo-akcyjna)
   • - spółek kapitałowych prawa handlowego (z o.o. i akcyjna)
  • usługa księgowa:
   • - księgi rachunkowe
   • - księga przychodów i rozchodów
   • - ryczałt ewidencyjny
   • - karta podatkowa
  • obsługa w zakresie rozliczeń ZUS
  • obsługa kadrowa
 • Zeznania podatkowe wszystkich źródeł dochodu:
  • rozliczanie dochodów krajowych
  • rozliczanie dochodów zagranicznych
  • rozliczanie dochodów kapitałowych
 • Zeznania majątkowe
 • Sporządzanie wniosków VZM – zwrot podatku VAT z tytułu nakładów budowlanych
 • Porady podatkowe
 • Wnioski kredytowe i biznesplany